วันเสาร์ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > สอบครูผู้ช่วย > โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี  รับสมัครครูผู้ช่วย 13 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน17,090 บาท

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี  รับสมัครครูผู้ช่วย 13 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน17,090 บาท

หมวดหมู่ : สอบครูผู้ช่วย 5 ตุลาคม 2017 เปิดอ่าน 2,422 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ 13 อัตรา

ด้วยโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวสายวิชาการ 13 อัตรา โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย คุณวุฒิ ป.โท (มีใบประกอบวิชาชีพ) อัตราเงินเดือน 17,500 บาท จำนวน 1 อัตรา
– เพศซาย/หญิง อายุไม่ตํ่ากว่า 21 ปี
– เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วโดยมีใบกองหนุนมาแสดง
– คุณวุฒิปริญญาโททางการศึกษา หรือ ปริญญาโทสาขาอื่นที่มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีมนุษย์สัมพันธ์ในการติดต่อ ประสานงานทั้งภายในและภายนอก
– มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน
– มีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (มีใบประกอบวิชาชีพ) คุณวุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 17,090 บาท จำนวน 11 อัตรา
– เพศหญิง / เพศชาย อายุไม่ตํ่ากว่า 21 ปี
– เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วโดยมีใบกองหนุนมาแสดง
– กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา หรือเทียบเท่า จำนวน 3 อัตรา
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษ หรือเทียบเท่า จำนวน 1 อัตรา
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาขาการสอนภาษาไทย หรือสาขาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
– กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาวิชาศิลปะฯ หรือเทียบเท่า จำนวน 1 อัตรา
– มีมนุษย์สัมพันธ์ในการติดต่อ ประสานงานทั้งภายในและภายนอก
– มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน
– มีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ) คุณวุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
– เพศหญิง / เพศชาย อายุ’ไม่ตํ่ากว่า 21 ปี
– เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วโดยมีใบกองหนุนมาแสดง
– กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป, พีสิกส์, เคมี, ชีววิทยา หรือเทียบเท่า
– มีมนุษย์สัมพันธ์ในการติดต่อ ประสานงานทั้งภายในและภายนอก
– มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ อัตราเงินเดือน 20,800 บาท จำนวน 1 อัตรา
– เพศหญิง / เพศชาย อายุไม่ตํ่ากว่า 21 ปี
– คุณวุฒิปริญญาตรี
– ครูชาวต่างประเทศที่เป็นชาวตะวันตก
– มีความรู้ในด้านการเซียนแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan)
– สามารถผลิตเอกสารประกอบการสอนใบงาน ใบความรู้ การควบคุมชั้นเรียน (Classroom Management) และการวัดประเมินผล มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษไม่ตํ่ากว่า 1 ปี

วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสอบคัดเสือก
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ vwvw.ids.rmutt.ac.th และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวัน และ เวลาราชการ ณ งานบุคลากร อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ชั้น 1 โทร. 0 2449 4749 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

เปิดอ่าน 2,422 ครั้ง
ติดตามข่าวงานราชการ บน Facebook กด เพื่อไม่พลาดข่าว !

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ สอบครูผู้ช่วย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

Inline
Inline