วันพุธ 24 เมษายน 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > งานราชการภูมิภาค พนักงานราชการ สอบครูผู้ช่วย > วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร 17-24 ต.ค. 60

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร 17-24 ต.ค. 60

หมวดหมู่ : งานราชการภูมิภาค, พนักงานราชการ, สอบครูผู้ช่วย 9 ตุลาคม 2017 เปิดอ่าน 780 ครั้ง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
1.1 บริหารทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 สาขาที่รับสมัคร รหัสวิชา 203 กลุ่มวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้
1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 18,000 บาท และให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 กำหนดไว้
1.4 ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยในระยะเวลาการจ้างต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้
1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 ได้รับปริญญาตรี/หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่มวิชาช่างเชื่อมโลหะ (203) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ นี้
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
3. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 17 – 24ตุลาคม 2560 (ในวันเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา13.00 น. ถึง 16.30 น.

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: ไฟล์แนบ

เปิดอ่าน 780 ครั้ง
ติดตามข่าวงานราชการ บน Facebook กด เพื่อไม่พลาดข่าว !

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ งานราชการภูมิภาค

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

Inline
Inline